Arn BV

Met de modernste technieken haalt ARN op optimale wijze energie en grondstoffen uit afval. Tegelijkertijd wordt de door particulieren en bedrijven geproduceerde afvalberg verkleind, met zo min mogelijke belasting van het milieu. De in 1987 gestarte afvalenergiecentrale van ARN verbrandt op jaarbasis 300.000 ton (niet-recyclebaar) huishoudelijk- en bedrijfsafval.

 

Nieuwe (brand)ventilatieluiken

Voor ARN heeft Klimakon Systems B.V. diverse nieuwe (brand)ventilatieluiken mogen leveren en monteren. Het inzamelen van afval gaat gepaard met veel stof, hier bleken de bestaande (brand)ventilatieluiken niet goed tegen te kunnen. Klimakon Systems B.V. heeft hier een nieuwe innovatieve product voor geleverd die beter bestand is tegen stof en vervuiling, de Delta-S met interne buffervat. Uiteraard zijn alle luiken voorzien van een CE en  EN-12101-2 certificering. 

Wij hebben de oplossing voor uw klimaatbeheersing problemen

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?