Actueel nieuws

Rookbeheersingssystemen
 
Een rookbeheersingsysteem moet in geval van brand de rook en warmte doeltreffend afvoeren. Zo’n systeem wordt meestal ingezet als gelijkwaardigheid voor een prestatie-eis uit het Bouwbesluit.
afzuigingsinstallatie
Normen voor rookbeheersingsinstallaties

Aangezien er diverse soorten rookbeheersingsinstallaties zijn, zijn er ook vele normen op van toepassing. De belangrijkste normen op het gebied van rookbeheersingssystemen zijn:

  • NEN 6092         Eisen en bepalingsmethode voor overdrukinstallaties in trappenhuizen
  • NEN 6093         Beoordelingsmethode van RWA-installaties
  • NEN 6098         Rookbeheersing voor mechanisch geventileerde parkeergarages
  • NPR 6095-1      Richtlijn voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties
  • NPR 6095-2      Richtlijn voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties

De eisen aan het beheer, de controle en het onderhoud van rookbeheersingsinstallaties zijn vastgelegd in NEN 2654-3.

Certificering Rookbeheersingsinstallaties

Tot 2012 kennen we de ‘Regeling Rookbeheersingssystemen 2002' van het NCP. Dit is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem, samengesteld door en voor alle bij brandbeveiliging betrokken marktpartijen. De eisende partij, vaak de brandweer of een verzekeringsmaatschappij, legt vooraf de uitgangspunten in een Programma van Eisen (PVE) vast. Op basis van dit document worden rookbeheersingssystemen voorzien van een productcertificaat.

Vanaf 1 april 2012 moeten rookbeheersingsinstallaties worden gecertificeerd op basis van het CCV ‘Inspectieschema rookbeheersingsinstallaties'. Dit geldt alleen indien het Bouwbesluit dit voor dat bouwwerk verplicht stelt. In tegenstelling tot de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, wordt bij het CCV Inspectieschema Brandmeldinstallaties naar de installatie gekeken in samenhang met andere installaties, de bouwkundige en de organisatorische maatregelen. 
Nadat een installatie is gecertificeerd dient periodiek (veelal elk jaar) dit certificaat te worden verlengd.

Meer informatie
Meer informatie over certificatieschema's vindt u bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

Rook- en warmteafvoersysteem

Een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) kan meerdere doelen hebben. Bijvoorbeeld om vluchtroutes langer veilig te houden of om de kans te verkleinen dat de constructie van een gebouw bezwijkt.

Doordat warmte en rook afgevoerd worden, is er voor de brandweer langer de tijd om een bluspoging te doen en dat rook- en brandschade beperkt blijft. Afhankelijk van het doel, gelden er verschillende criteria voor de toelaatbare temperatuur, de zichtlengte in de rook en de rookvrije hoogte onder een rooklaag. 

Een RWA bestaat uit een natuurlijk of mechanisch luchtafvoersysteem en een luchttoevoersysteem. Deze worden geactiveerd door een brandmeldinstallatie. Afhankelijk van de situatie zijn er één of meerdere, al dan niet bedienbare, rookschermen nodig. Het is uiteraard noodzakelijk dat al deze componenten naadloos op elkaar aansluiten.

Brandpreventie

Brandpreventie

Rook-Warmte-Afvoer (RWA)
Bij brandventilatie worden rook-warmte-afvoer-units, samengevat als RWA-installatie, geplaatst in het dak van het gebouw.
Bij brandmelding, via rookmelders of handmelders, worden de kleppen van de units opengestuurd, waardoor de rook en warmte uit de ruimte afgevoerd worden.

Meer info
Onderhoud

Onderhoud

Klimakon Systems neemt desgevraagd het beheer van de technische installaties over. De voordelen voor u zijn:

Meer info
Koeltechniek

Koeltechniek

Klimakon Systems heeft een eigen divisie die gespecialiseerd is in koeltechniek. Deze divisie is uiteraard STEK-erkend.

Meer info
Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing

Voor een optimale beheersing van uw bedrijfsklimaat bent u bij Klimakon Systems in goede handen.

Meer info
Daglichtvoorziening

Daglichtvoorziening

De toevoer van daglicht in bedrijfsruimten in daken en gevels door lichtstraten, lichtkoepels en glaskappen.

Meer info