Zwembad De Vrijbuiter

Brandventilatie maakt onderdeel uit van het veelomvattender brandpreventieplan. Bij brandpreventie staat een beheersbaarheid, schadebeperking van brand, almede beschikbaarheid van vluchtmogelijkheden centraal.

Klimakon-Systems geeft advies over brandpreventie. Daarbij treden wij op als adviseur en deskundige en kunnen wij u assisteren met het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Daarnaast kan Klimakon-Systems zorgen voor het ontwerpen, produceren , installeren en onderhouden van de installatie die bestaat uit een brandmeldcentrale, branddetectie (zowel rook- als warmtemelders) en brandventilatie-eenheden.

Bij brandventilatie worden rook-warmte-afvoer-units, samengevat als RWA-installatie, geplaatst in het dak van het gebouw.

Bij brandmelding, via rookmelders of handmelders, worden de kleppen van de units opengestuurd, waardoor de rook en warmte uit de ruimte afgevoerd worden.

De belangrijkste functie van de rook-warmte-afvoer-unit is het afvoeren van rook, zodat mensen in de ruimte zicht hebben op de vluchtwegen en minder kans hebben op rookvergiftiging. Voor de brandweer is met name het vrij zicht houden op de brandhaard het belangrijkste doel van de RWA-installatie.

De tweede belangrijke functie is de afvoer van warmte. Hierdoor wordt de schade aan de dragende constructie van het gebouw beperkt en kan de brandweer veilig haar werkzaamheden uitvoeren. Naast rookbeheersing kan de RWA-installatie ook gebruikt worden voor natuurlijke ventilatie.

Het zwembad De Vrijbuiter in Almere is een vrijetijdscentrum voor sport en recreatie in Almere-Buiten.

Brandventilatiesystemen worden veelal toegepast in industriële en openbare gebouwen. Onder openbare gebouwen vallen ook zwembaden en sporthallen.

De accommodatie van zwembaden is veelal zeer uitgebreid. Niet alleen is er sprake van zwembaden, maar ook van aanvullende voorzieningen, zoals restaurant en bar, saunafaciliteiten, speelruimte voor kinderen enzovoorts. Bij het inrichten van deze voorzieningen moet speciale aandacht besteed worden aan de brandbeveiliging.
In geval van brand is het belangrijk dat de mensen die in het pand aanwezig zijn goed zicht hebben op de vluchtwegen en niet belemmerd worden door rookvorming.

In het zwembad De Vrijbuiter in Almere heeft Klimakon-Systems een rook- en warmte-afvoersysteem geïnstalleerd. Dit systeem zorgt ervoor dat bij brand de vluchtwegen toegankelijk blijven en de schade aan het pand beperkt wordt.
Tevens kan het brandventilatiesysteem in de zomerdag toegepast worden voor natuurlijke ventilatie, waardoor de warmte in het zwembad wordt afgevoerd.

De gehele installatie is in nauwe samenwerking met de gemeente Almere ontworpen en geïnstalleerd.

Wij hebben de oplossing voor uw klimaatbeheersing problemen

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?