Binnenklimaat en ventilatie

Over klimaat en de luchtkwaliteit in een gebouw wordt veel geklaagd. Er zijn altijd medewerkers te vinden die het te warm of te koud vinden. Of het muf vinden ruiken. Dat komt in alle gebouwen voor: in industriehallen, maar ook in kantoren, bibliotheken, ziekenhuizen, scholen et cetera. In kantoren is het klimaat het onderwerp waarover het meest geklaagd wordt. De kwaliteit van de lucht in een ruimte wordt door twee aspecten bepaald: het gevoel of het te warm of te koud is én de frisheid van de lucht. Bij het gevoel of het warm of koud is, gaat het om de temperatuur, maar ook om tocht, warmtestraling van de binnenvallende zon et cetera. Bij de frisheid van de lucht gaat het om stoffen in de lucht die mensen liever niet ruiken, zoals lichaamsluchtjes, schimmels of oplosmiddelen uit verf of vloerbedekking.

Klimaat
Er bestaat een algemene methode (de Fanger-methode) waarmee voorspeld wordt of de medewerkers in een gebouw het klimaat als ‘koud’, ‘neutraal’ of ‘warm’ ervaren. Hiermee kan bepaald worden welk percentage van de medewerkers een bepaald binnenklimaat als oncomfortabel (te koud of te warm) ervaart. Criteria die hierbij een rol spelen zijn: luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, kleding en het activiteitenniveau van de medewerker.
Bijzonder is dat bij het beste klimaat er altijd nog 5% van de mensen ontevreden is. Dat komt omdat de ene mens ‘warmbloediger’ is dan de ander.

Ventilatie
Mensen ademen zuurstof in en koolstofdioxide of koolzuur (CO2) uit. De lucht die een mens inademt is dezelfde lucht waarin de uitlaatgassen van auto’s terecht komen en de uitstoot van fabrieken. Ook het menselijk lichaam geeft vervuiling: bijvoorbeeld lichaamsgeuren. Wordt er te weinig geventileerd, dan merken medewerkers dat aan een onaangename geur (onfris, benauwd, bedompt). De frisheid van de lucht wordt gemeten aan de hand van de CO2-concentratie: hoe meer CO2, des te slechter de luchtkwaliteit. De hoeveelheid CO2 in de buitenlucht is 350-400 ppm. In een gebouw veroorzaakt luchtvervuiling oog-, neus-, en keelirritaties, droge huid en irritatie van de huid, hoesten, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en duizeligheid, geuroverlast (stank) en verhoogde gevoeligheid voor bepaalde stoffen.

Richtlijnen
Een goed binnenklimaat is van veel factoren afhankelijk: zo is er in de meeste grote gebouwen een verwarming, een ventilatiesysteem en een koelingssysteem aanwezig. Deze systemen moeten op elkaar zijn afgestemd en de capaciteit moet goed zijn berekend. Het comfort van de klimaatinstallaties wordt in het algemeen berekend met de Fanger-methode (EN ISO 7730), waarbij men wil bereiken dat het percentage ontevredenen niet groter is dan 5%. Maar in een hele koude winter of tijdens een hittegolf mag men afwijken: algemeen gaat men ervan uit dat in 10% van de gebruikstijd van een gebouw het klimaat te warm of te koud mag zijn. 
Een goed klimaat voor zittend werk valt binnen de grenzen zoals aangegeven in de tabel hieronder.

klimaataspect

Een gebouw zoals een kantoor, waar veel mensen bij elkaar zijn, moet een groot deel van het jaar gekoeld worden. Koelen (met airco) is erg duur en vaak onplezierig. Zorg daarom dat er niet te veel warmte binnenkomt. Dat kan door energiezuinige apparaten (TFT-beeldschermen) en verlichting te gebruiken, door zonnewarmte met buitenzonwering tegen te houden en het gebouw en de ramen goed te isoleren.

Bij zittende, lichte activiteit zoals op school en op een kantoor is minimaal een verse luchttoevoer van 35 m3 per uur per persoon nodig vanuit gezondheidsoogpunt (het Arbobesluit stelt als minimum 30 m3 per uur per persoon). Dan worden de lichaamsgeuren voldoende snel afgevoerd. Om de kans op geurhinder en gezondheidsklachten zo klein mogelijk te maken, is zelfs minimaal 50-60 m3/uur per persoon nodig.
Speciale aandacht is nodig bij ruimten waar de hoeveelheid personen sterk kan verschillen: bijvoorbeeld een fitnessruimte, een vergaderzaal of een klaslokaal. Als zo’n ruimte vol zit met mensen, is er veel meer ventilatie nodig dan wanneer er maar een paar mensen zijn. Oplossingen zijn dan: een handmatig regeling met een schakelaar van veel naar weinig ventilatie of een automatische regeling die de CO2-hoeveelheid steeds meet en op basis daarvan de luchttoevoer regelt.
Let goed op vergaderruimten: de hoeveelheid ventilatie in een kleine vergaderkamer is vaak te weinig. Beperk daarom de vergadertijden tot maximaal 2 uur.

In kantoor, maar ook elders, wordt veel gebruikgemaakt van (laser)printers, faxen en kopieermachines. Bekend is dat deze apparatuur schadelijke stoffen verspreidt, zoals ozon, koolmonoxide, stikstofdioxide, vluchtige organische stoffen, koolstofverbindingen, tonerpoeder (fijn stof) en papierstof. Daarom kunnen deze apparaten niet zonder meer overal gebruikt worden: machines met weinig productie (< 5000 vellen (< 10 pakken papier) per maand) mogen nog op de werkplek staan. Maar machines met meer productie (> 5000 vellen per maand) moeten op een gang of in een aparte kast geplaatst worden, terwijl professionele machines voor groot volume bronafzuiging moeten hebben.

kantoor

Voorbeeld
Klimaatklachten in een kantoorgebouw
In een kantoorruimte wordt geklaagd over droge lucht. Medewerkers hebben er last van geïrriteerde ogen. Zij zeggen al snel dat droge lucht de oorzaak is. Maar geïrriteerde ogen kunnen veel verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

  • tocht;
  • te weinig (verse) lucht;
  • stof in de lucht;

 

Verdieping

Wet- en regelgeving
Arbobesluit artikel 6.1 Temperatuur
Arbobesluit artikel 6.2 Luchtverversing

Beleidsregels
Beleidsregel 6.1 Temperatuur
Beleidsregel 6.2 Luchtverversing

 

Terugverdienen

Wie investeert in duurzame maatregelen wil dit natuurlijk terugverdienen. De techniek en ontwikkeling van duurzame producten staan natuurlijk niet stil. De nieuwste klimaatbeheersingssystemen gebruiken water als belangrijkste medium voor energieoverdracht en gebruiken een minimale koudemiddelinhoud. Ze beschikken over  thermische buffers en onderlinge energie-uitwisseling waardoor het totale energiegebruik zeer laag is en een zeer hoog seizoensrendement bereikt wordt. Andere kenmerken zoals een volledige individuele klimaatregeling per ruimte en een laag geluidniveau, zorgen voor het comfort. Een doorbraak als het gaat om energiezuinige kantoren die ook nog eens goed presteren op het gebied van een comfortabel binnenklimaat.  

 

Bent u ook op zoek naar een duurzame oplossing voor uw binnenklimaat?

Klimakon Systems BV. denkt graag met u mee en zorgt voor een optimale oplossing om zo het gewenste eindresultaat te bereiken.

Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak op locatie.

Brandpreventie

Brandpreventie

Rook-Warmte-Afvoer (RWA)
Bij brandventilatie worden rook-warmte-afvoer-units, samengevat als RWA-installatie, geplaatst in het dak van het gebouw.
Bij brandmelding, via rookmelders of handmelders, worden de kleppen van de units opengestuurd, waardoor de rook en warmte uit de ruimte afgevoerd worden.

Meer info
Onderhoud

Onderhoud

Klimakon Systems neemt desgevraagd het beheer van de technische installaties over. De voordelen voor u zijn:

Meer info
Koeltechniek

Koeltechniek

Klimakon Systems heeft een eigen divisie die gespecialiseerd is in koeltechniek. Deze divisie is uiteraard STEK-erkend.

Meer info
Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing

Voor een optimale beheersing van uw bedrijfsklimaat bent u bij Klimakon Systems in goede handen.

Meer info
Daglichtvoorziening

Daglichtvoorziening

De toevoer van daglicht in bedrijfsruimten in daken en gevels door lichtstraten, lichtkoepels en glaskappen.

Meer info